Kategoria: Kaupallinen ja teollinen tulostaminen | Kirjoittanut Roni Keini

Uskotko painamisen ja printin voimaan?

Kas; mikäpä yhteinen tekijä elättää printin yleisesti ja digitaalisen painamisen erityisesti? Vastaus -painettavat volyymit eli sivut; yksinkertaistaen – lukijakunta, ja riittävä sellainen.

Printtimedia elää – kuten tiedämme näin ilmaistun jo jonkin aikaa – murrosta. Käsitteenä ”printtimedia” on valtava kokonaisuus pitäen sisällään kaiken mahdollisen paperille / muille sopiville materiaaleille ajetun (markkinointi) viestinnän. Meille digitaalisten tulostustuotantovälineiden valmistajille sekään tieto ei yksin avaa markkinaa pohjattomaan joka pojan volyymilähteeseen: meidän pitää ensin tunnistaa tuotteillemme sopivat asiakkuudet eli käyttäjäkuntapotentiaali, heidän toimintatapansa ja – alueensa, tuottamansa sovellukset eli (paino)tuotteet, niiden mahdolliset sivumäärät ja – koot, laitosten nykyiset laitekannat, kiinnostuksen kohteet, tuote- ja tuotantokehityksen tavoitteet jne. Vasta sitten voimme yhdessä asiakkaan kanssa pohtia, miten parhaiten ratkaisemme hänen liikevaihtotavoitettaan tukien kulloisenkin ongelman. Toivon mukaan autamme lisäksi luomaan jotain aivan uutta.

Voidaanko jo nyt puhua printin uudesta tulemisesta? Maailmalta – myös Euroopan ns. ”isoista maista” – kantautuu tietoa tutkimuksista, joiden mukaan pelkän digimainonnan avulla saavutettavissa olevia hyötyjä on alettu pitää liioitellun optimistisina. On todettu, että sen tukena tarvitaan printtiä – ei printti ole siis mihinkään katoamassa. Pienten volyymien Suomessa Jan Vapaavuoren uskomaton menestys Kunnallisvaaleissa Helsingissä pohjasi vahvasti printissä tehtyyn markkinointiin.

Ricoh seuraa tarkasti aikaansa ja painomaailman kehitystä trendeineen. Emme ole hirttäytyneet vain yhteen teknologia-alustaan – esim. elektrofotografiaan – vaan haemme, tutkimme ja implementoimme huippuohjelmistojen tukemana kullekin sovellusalueelle sopivimman toistotekniikan. Siksi myös – etenkin graafiselle alalle hieman vieraasti – puhumme usein mediasta sen alkuperäisessä merkityksessä eli viestinvälitysalustana. Toisin sanoen meille termi ”media” tarkoittaa nimenomaisesti mitä hyvänsä painettavaa materiaalia; painoviestittämisen kulloistakin mediaattoria. Puhtaasti ja ainoastaan paperille painaminen ei ole meille tuotantotulostusihmisille itsetarkoitus. Meille media tarkoittaa mitä tahansa nykyistä ja/tai muuta materiaalia (muovikalvoa, tekstiiliä, synteettistä tarraa jne), joka on ylipäätään ”uhrattavissa” viestin tai julistamisen esitysalustaksi. Tämä on yksi avainviesteistämme asiakkaillemme, joiden digitaalisen painamisen konsultteina usein työssämme toimimme, julistaessamme perinteisiä rajoja haastavia, kohdennettuja tapoja kehittää uutta painettavaa toivon mukaan aivan uusillekin heidän asiakasryhmilleen.

Tuetko itse printtiä ja sen hengissä pysymistä? Osa alalla työskentelevistä ihmettelevät työaikana virkansa puolesta laitteiden ulottuvilla olevien volyymien katoamista paeten sen jälkeen paperittomiin koteihinsa vain ja ainoastaan sähköisten medioiden pariin. Osa taas on tehnyt arkisen henkilökohtaisen valinnan, jonka itse kukin voisi tehdä – poistetaan heti tänään kotiovista nihkeät ”Ei-mainospostia” –tarrat ja vaikutetaan jokainen printin elinkaaren jatkumoon! Tilataan taas sanoma- ja aikakauslehdet (vaikka edes viikonloppuisin) kotiin kannettuna hard-copyina, printatut luottokorttilaskut tippuvat luukusta siinä samalla. Emmekä saa unohtaa kirjoja – niitä pitää ostaa, lainata ja lukea yleisen sivistyksen nimessä Gutenbergin käyttöliittymästä aidosti ja alkuperäisesti.

Roni Keini, Business Manager, Production Printing
Ricoh Finland Oy