Kategoria: Toimistoratkaisut ja –tulostaminen

Innovatiiviset työtavat ja nykyajan teknologia

Perinteiset työtavat ja työympäristö ovat olleet murroksessa jo pitkään. Tämän päivän teknologia mahdollistaa joustavan työntekemisen: töitä voidaan tehdä missä ja milloin vaan. Yhä useampi työntekijä pystyy ja haluaa tehdä etätyötä, mikä asettaa omat vaatimuksensa työnantajalle. Jotta yritykset pystyvät toimimaan tehokkaasti ja tuottavasti sekä olemaan houkutteleva työnantaja myös nuoremmalle sukupolvelle, tulisi niiden muuttaa toimintatapojaan nykyaikaiseen suuntaan ja hyödyntää teknologian tarjoamat mahdollisuudet.

Nykyaikainen teknologia tarjoaa paljon tuottavuutta lisääviä mahdollisuuksia niin yrityksille kuin työntekijöillekin. Mahdollisuuksien lisäksi nykyiset joustavat työtavat ja teknologia asettavat myös haasteita yritysten toiminnalle. Osa teknologioista vaatii isojakin investointeja, tietoturvan merkitys kasvaa ja kaikki työntekijät tulisi saada mukaan muutokseen, jotta yritys saa muutoksesta parhaan mahdollisen hyödyn ja tuoton irti.

Tiedon saatavuus

Kaiken tarvittavan tiedon tulee olla jatkuvasti kaikkien saatavilla, jotta töitä voidaan tehdä missä ja milloin vain. Onneksi asiakirjojen digitalisointi on nykyään helppoa ja nopeaa: ne voidaan skannata suoraan monitoimilaitteella pilveen, yhteisiin kansioihin tai erilaisiin sisällönhallintajärjestelmiin. Asiakirjat saadaan skannattua tekstitunnistuksen kautta suoraan arkistoon hakukelpoisina pdf:nä, jolloin tarvittavan tiedon löytäminen jatkossa on helppoa. Pilviarkisto on hyvä ratkaisu myös silloin, kun halutaan jakaa sisältöä yhteistyökumppaneiden kesken, joille ei kuitenkaan haluta antaa pääsyä yrityksen sisäiseen verkkoon.

Mobiilius ja tulostaminen

Asiakirjojen digitalisoimisesta huolimatta tarvitsemme edelleen asioita paperilla. Yhä useammin tulostamiselle on tarvetta muuallakin kuin omalla toimistolla, jolloin voidaan tarjota asiakkaalle, yhteistyökumppanille tai toimittajalle mahdollisuus mobiilitulostamiseen. Mobiililaitteilla on paljon dataa, jota meillä saattaa olla tarve käsitellä, tulostaa ja siirtää ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikkiin näihin löytyy ratkaisu, jonka avulla voidaan mahdollistaa liikkuva ja joustava työ. Monitoimilaitteisiin on saatavana appseja, jotka mahdollistavat erilaisten personoitujen työnkulkujen toimivuuden vain yhtä nappia painamalla.

Järjestelmien yhteensopivuus

Samassa verkossa olevat laitteet kuten monitoimilaitteet ja interaktiiviset valkotaulut saadaan toimimaan yhdessä. Palaverit tehostuvat, kun voidaan joustavasti siirtää paperisia ja sähköisiä dokumentteja haluttuun muotoon ja laitteeseen. Niitä on helppo esittää ja muokata, jakaa ne taas sähköisesti tai paperilla vaikka kaikille kokoukseen osallistuville. Erilaisia teknologioita ja ratkaisuja voidaan yhä enemmän integroida niin, että ne näkyvät käyttäjille yhtenäisinä ja yksinkertaisina.

Teknologian ja uusien työtapojen tarjoamat hyödyt

Kun olemme tavoitettavissa missä päin tahansa ollaankaan, pystytään palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Myös tiedon saatavuuden paranemisen myötä meillä on kaikkialta pääsy asiakastyön kannalta tärkeisiin dokumentteihin.

Investointi teknologiaan, joka yhdistää paikat ja työtavat, antaa avaimet parempaan tuottavuuteen ja yhteistyöhön yhä mobiilimmassa, verkostoituneessa ja kilpailuhenkisessä maailmassa.

Maailma on jo muuttunut – olethan muutoksessa mukana.