Kategoria: Toimistoratkaisut ja –tulostaminen

Työtä ajasta, paikasta ja välineistä riippumatta

Työn tekeminen on muuttunut ja muuttuu edelleen olennaisesti, siitä puhutaan paljon. Jo nyt eri sukupolvet samassa yrityksessä tekevät töitä eri välineillä, eri aikoina ja eri paikoissa. Uusi nuori sukupolvi haluaa tehdä työnsä heille ominaisella tavalla ja teknologialla. Tämä ajasta ja paikasta riippumattomuus suhteessa yhteisiin tavoitteisiin on usein huolen ja muutoksen aiheena.

Mielekästä liikkuvuutta

Pilviteknologia tarkoittaa muutakin, kuin sitä, että työntekijät eivät enää raahaa tietoa mukanaan tai hanki raskaita ohjelmistoja laitteisiinsa. Se tarkoittaa asioiden ja tiedon valtavaa liikkuvuutta. Vapaus on sana pilviteknologian ytimessä. Tekemisen mielekkyyttä lisäävää vapaus. Työntekijän vapaus tehdä ja työnantajan vapaus kokeilla, optimoida ja säästää.

Vapaus voi myös huolestuttaa, sillä se hajaannuttaa työntekijät eri paikkoihin. Pilvipalvelujen ydin on yhteistyön lisäämisessä, siinä miten tekijät  saadaan entistä nopeammin tietoon kiinni ja vuorovaikutukseen keskenään, aivan mistä tahansa.

Joustavuus tyynnyttää

Jousto on toinen tärkeä sana, ja sen on tarkoitus rauhoittaa. Ricoh on mukana kehittämässä uusia työnteon tapoja ja joustavia ratkaisuja, joiden merkitys muutoksessa on valtava. Pilvipalvelujen suoma joustavuus tarkoittaa yksinkertaista, taloudellista ja tulevaisuudessakin toimivaa työntekoa niin omilla kuin yrityksen laitteilla.

Pilviteknologian uskomaton taloudellisuus 

Suomi on maailman johtavia maita pilviteknologian käytössä. Moni yritys on lähtenyt niiden käytössä hyvään alkuun – mutta vain alkuun. Seuraavaksi on otettava teknologiasta kaikki irti myös asiakirjamaailmassa. On pysyttävä kiinni teknologian kehityksessä pienillä investoinneilla.

Kysymys on jälleen yksinkertaisesta asiasta: asiakirjaprosessien ja tiedon jakamisen tehostamisesta. Siitä että tieto on saatavilla aina ja kaikkialla. Tulostamisesta sekä asiakirjojen hausta yrityksen järjestelmistä tien päällä. Esimerkiksi skannaustyönkulku OCR-tekstintunnustoimintoineen ja metatietoineen on nykyään turvallisesti kaikkialta käytettävissä. Pilvipalveluarkiston tai –sisällönhallintajärjestelmän käyttöönotto on tähän täydellinen vaihtoehto, ja mobiilitulostus- ja skannausratkaisut täydentävät sitä erinomaisesti.

Asiakirjojen monet liikkeet

Ricohin pilviratkaisujen kolme tukipilaria ovat yhteensopivuus, tehokkuus ja turvallisuus.

Yhteensopivuudella poistetaan esteet uusien mobiililaitteiden ja organisaation tulostimien väliltä ja annetaan työntekijöille keino tulostaa miltä laitteelta, millaisella yhteydellä ja mistä tahansa.

Tehokkuus tarkoittaa säästöä investointitarpeissa ja katseen kohdistamista käyttäjämääristä laitteiden määrään. Esimerkiksi kalliiden tulostuspalvelimien tarvetta voidaan helposti vähentää tai ratkaisu toteuttaa pilvessä kokonaan ilman palvelimia.

Turvallisuus on yhä suurin pilvipalvelun käyttöön liittyvä huolenaihe, ja Ricoh suhtautuu asiaan sen vaatimalla vakavuudella. Me takaamme tietojesi turvallisuuden, sillä huolehdimme, että asiakirjat ja tiedot salataan automaattisesti.

 Liikkuvat työntekijät 

Liikkuvat työntekijät ovat yritykselle todellinen resurssi ja heille halutaan antaa samat palvelut kuin yrityksen tiloissa työskenteleville, mistään tinkimättä. Vielä vähän aikaa sitten tämä olisi pysäyttänyt uudistukset ja murskannut visiot, mutta nyt elämme aikaa, jossa esteinä ovat enää asenteet.

Haluathan, että yrityksesi on houkutteleva myös nuorille tekijöille ja avoin parhaille kyvyille? Riippumatta siitä, miten uskomattomilla, mutta tehokkailla tavoilla he haluavat työnsä tehdä.